Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...

Wiedza

Głównym zadaniem zaworów dekompresyjnych jest wyrównywania różnicy ciśnień pomiędzy wewnętrzną częścią komory chłodniczej/mroźniej a jej otoczeniem np. halą produkcyjną.

W wyniku wahań temperatury w tego typu obiektach następuje zmiana objętości powietrza, która powoduje zmiany ciśnienia (nadciśnienie lub podciśnienie).

Dobór odpowiednich zaworów wyrównujących pozwala zniwelować negatywny skutek oddziaływania różnicy ciśnień. W zależności od procesu zachodzącego w komorach chłodniczych mamy do czynienia z podciśnieniem (proces schładzania) lub nadciśnieniem (proces rozmrażania/ogrzewania).

Brak zaworów może powodować:

 • naprężenia w konstrukcji komory chłodniczej lub mroźniczej, co może skutkować efektami implozji lub eksplozji;
 • problemy z otwieraniem, zamykaniem i szczelnością drzwi zastosowanych w komorze.

Zastosowanie zaworów dekompresyjnych typu ELEBAR lub FERMOD w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo eksploatacji komór chłodniczych i mroźniczych. 

Dobór odpowiednich zaworów zależy od kilku czynników wpływających na warunki panujące w komorze chłodniczej. Parametry potrzebne do prawidłowego doboru to:

 • V - kubatura pomieszczenia w [m3];
 • t - temperatura w pomieszczeniu w [0C];
 • F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m3/h]
 • DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C]

Powyższe dane wynikają z dokumentacji obiektu, a w szczególności z karty doborowej parowników (chłodnic).

Każdy typ zaworu jest dobierany w indwidualny sposób.


Zawory dekompresyjne typu ELEBAR i MAXI ELEBAR dobieramy wg poniższej formuły:

Q=KxVxΔt

gdzie:

Q - przepływ powietrza l/min.
K - współczynnik - wartość stała 3,66
V - kubatura komory w
dt - dynamika komory w C/min.

Dynamikę dla pustej komory obliczamy wg wzoru:

Δt = (F/V x DT1)/60

gdzie:

F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m3/h]
V - kubatura pomieszczenia w [m3]
DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C]

Przykład:

Dane: V=1 200 m3; temp. w komorze -25 °C ; F=32 000 m3/h; DT1 = 2,2 °C,
Δt = (32 000/1 200 x 2,2)/60 = 0,97 °C/min
Q = 3,66x1 200x0,97 = 4 260 l/min
Ilość potrzebnych zaworów = 4 260/4300 (przepływ z tabeli dla Maxi Elebara) = 0,99 ~ 1Maxi Elebar


Zawory dekompresyjne typu FERMOD dobieramy wg poniższej formuły:

Ilość potrzebnych zaworów typu FERMOD 2260:

L=0,47xV/{T(273+t)}

Ilość potrzebnych zaworów typu FERMOD 2230:

L=2xV/{T(273+t)}

gdzie:

 • V - kubatura pomieszczenia w m3;
 • t - temperatura w pomieszczeniu w 0C;
 • T - czas schładzania powietrza o 1 0C;
 • stałe: 273 i 0,47 dla FERMOD 2260 oraz 2 dla FERMOD 2230 (dla ciśnienia otwarcia 200 Pa tj. 20 kg/m2)

Czas potrzebny do schłodzenia powietrza o 1 0C obliczamy korzystając z formuły:

T={(V/F)x60}/DT1

gdzie:

 • F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m3/h]
 • V - kubatura pomieszczenia w [m3]
 • DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C]

Przykład:

Dane: V=1 200 m3; temp. w komorze -25 °C ; F=32 000 m3/h; DT1 = 2,2 °C,

T={(1200/32000)x60}/2,2 = 1,02272727272727

L=0,47x1200/{1,02272727272727(273-25)}=2,22 ~ 2 zawory typu FERMOD 2260

L=2x1200/{1,02272727272727(273-25)}=9,46 ~ 9 zawory typu FERMOD 2230

Komora modułowa na zamki

Bezpieczeństwo wymagane normą

Oferta współpracy dla:

Instalatorów - tu kupisz bezpośrednio z magazynu: części do drzwi chłodniczych, alarm "człowiek w komorze", przepusty dachowe  itp.

Sprawdź nas >>