MAXI-ELEBAR

producent: INTERTECNICA
dostępność: 48h loco budowa

Cena detaliczna: 1088,00 zł netto (1338,24 zł brutto)
zakup on-line - transport 0 zł

Obudowa komory chłodniczej na skutek obniżenia lub podnoszenia temperatury wewnętrznej jest narażana na ciągłe zmiany ciśnienia, które oddziałuje bezpośrednio na ściany i sufit konstrukcji. Proponowane rozwiązanie pozwala wyrównać ten niekorzystny wpływ ciśnienia.

Zawór dekompresyjny służy do wyrównywania ciśnienia w komorach chłodniczych i mroźniczych.

- Montaż poziomy w ścianie za pomocą wkrętów.
- Uszczelnienie pomiędzy płytą chłodniczą a zaworem - pianą montażową i silikonem.
- Usytuowanie poprzecznie do kierunku przepływu powietrza z chłodnic, w bezpiecznej od nich odległości, w pobliżu drzwi.
- Wysokość montażu:minimum 50cm od sufitu lub podłogi.
- Zasilanie elektryczne 230V zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym.
- Nie wolno zastawiać ani ograniczać przepływu powietrza przez zawory dekompresyjne.
- Nieprawidłowy kierunek montażu zaworów może doprowadzić do ich zamarznięcia i do uszkodzenia obudowy komory chłodniczej
- Zaleca się czyszczenie wnętrza zaworów np. sprężonym powietrzem minimum 2 razy w ciągu roku. Omiatanie okolicy zaworów ze zgromadzonego szronu należy wykonywać w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Formuła określająca ilość powietrza jaka powinna przepływać przez zawór dekompresyjny w celu wyrównania ciśnienia:

Q=K x V x Δt

gdzie:

      Q - przepływ powietrza l/min.

      K - współczynnik - wartość stała 3,66

      V - kubatura komory

      Δt - dynamika komory w °C/min.

Dynamikę dla pustej komory obliczamy wg wzoru:

Δt = (F/V x DT1)/60

gdzie:

      F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnice [m³/h].

      V - objętość komory chłodniczej/mroźniczej [m³]

      DT1 - różnica temperatur powietrza na wlocie i wylocie z chłodnicy [°C]

 

Przykład:

Dane:
V=1200 m³;
temp. w komorze -25 °C ;
F=32000 m³/h;
DT1 = 2,2 °C
Δt = (32000/1200 x 2,2)/60 = 0,97 °C/min
Q = 3,66x1200x0,97 = 4260 l/min

 

Ilość potrzebnych zaworów = 4260/4300 (przepływ z tabeli dla Maxi Elebar) = 0,99 ≈ 1 szt. Maxi Elebar (zaokrąglamy wynik w górę)

maxi elebar - instrukcja montażu

maxi elebar - karta katalogowa

maxi elebar - deklaracja ce

maxi elebar - deklaracja ce (IT)