ELEBAR G-ZERO

producent: INTERTECNICA
dostępność: 48h loco budowa

Cena detaliczna: 319,00 zł netto (392,37 zł brutto)
zakup on-line - transport 0 zł

Obudowa komory chłodniczej na skutek obniżenia lub podnoszenia temperatury wewnętrznej jest narażana na ciągłe zmiany ciśnienia, które oddziałuje bezpośrednio na ściany i sufit konstrukcji. Proponowane rozwiązanie pozwala wyrównać ten niekorzystny wpływ ciśnienia.

Zawór dekompresyjny służy do wyrównywania ciśnienia w komorach chłodniczych i mroźniczych.

Zawór Elebar G-Zero jest zamiennikiem dla zaworu typu elebar z możliwością montażu w ścianie i suficie. Posiada także większą wydajność: 680 litrów/min.

- Montaż poziomy lub pionowy, w ścianie lub w suficie za pomocą wkrętów.
- Uszczelnienie pomiędzy płytą chłodniczą a zaworem - pianą montażową i silikonem.
- Usytuowanie poprzecznie do kierunku przepływu powietrza z chłodnic, w bezpiecznej od nich odległości, w pobliżu drzwi.
- Miejsce montażu: w ścianie minimalnie 30 [cm] od sufitu lub podłogi, w suficie minimalnie 30 [cm] od ścian.
- Zasilanie elektryczne 230V zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym.
- Nie wolno zastawiać ani ograniczać przepływu powietrza przez zawory dekompresyjne.
- W przypadku paneli o grubości od 121 do 200 mm należy użyć przedłużki
(długość pojedynczej przedłużki wynosi 75mm), powyżej 200 mm należy użyć kilku przedłużek.
- Nieprawidłowy kierunek montażu zaworów może doprowadzić do ich zamarznięcia i do uszkodzenia obudowy komory chłodniczej (eksplozja lub implozja).
- Czyszczenie konserwacyjne zaworów min. 2x w roku
- Zawór można ustawić w dowolnej orientacji poziomej lub pionowej, poprzecznie do kierunku przepływu powietrza z chłodnic i bezpiecznej od nich odległości aby uniknąć przewiewania zaworu.
- Zasilanie elektryczne od wewnątrz lub zewnątrz komory.

Formuła określająca ilość powietrza jaka powinna przepływać przez zawór dekompresyjny w celu wyrównania ciśnienia:

Q=K x V x Δt

gdzie:

      Q - przepływ powietrza l/min.

      K - współczynnik - wartość stała 3,66

      V - kubatura komory

      Δt - dynamika komory w °C/min.

Dynamikę dla pustej komory obliczamy wg wzoru:

Δt = (F/V x DT1)/60

gdzie:

      F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnice [m³/h].

      V - objętość komory chłodniczej/mroźniczej [m³]

      DT1 - różnica temperatur powietrza na wlocie i wylocie z chłodnicy [°C]

 

Przykład:

Dane:
V=600 m³;
temp. w komorze -25 °C ;
F=6000 m³/h;
DT1 = 2,2 °C
Δt = (6 000/600 x 2,2)/60 = 0,37 °C/min
Q = 3,66x600x0,37 = 812 l/min

 

Ilość potrzebnych zaworów = 812/685 (przepływ z tabeli dla Elebar G-Zero) = 1,18 ≈ 2 szt. Elebar G-Zero (zaokrąglamy wynik w górę)

elebar g-zero - instrukcja montażu

elebar g-zero - karta katalogowa

elebar g-zero - deklaracja ce